Стаття 17. Відчуження державних суден

Відчуження іноземній державі, іноземній юридичній чи фізичній особі судна, що перебуває у державній власності, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про окремий вид суден - державні судна. В КТМУ та в Інструкції щодо складання державної статистичної звітності про наявність торговельних суден за формою N 2-вод, затвердженої наказом Держкомстату України від 22.02.2001 р. N 102, критерій класифікації суден за формами власності не використовується.

Відповідно до Конституції України, гл. 23 ЦКУ судна можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Отже, залежно від форми власності, можна визначити такі категорії суден:

- державні судна - судна, що перебувають у державній власності (як-то: ядерні, військові судна);

- комунальні судна - судна, що перебувають у комунальній власності;

- приватні судна - судна, що перебувають у приватній власності.

Особливість змісту цієї статті полягає в тому, що в ній зроблена спроба запровадити спеціальний режим відчуження державних суден шляхом: (а) визначення окремої категорії суб'єктів (іноземна держава, іноземна юридична чи фізична особа), до яких може переходити право власності на державні судна за певних умов; (б) внесення застереження про наявність спеціальних умов, дотримання яких є необхідним для набуття права власності на державні судна, і обов'язковим відповідно до чинного законодавства України. Однак, така спроба не отримала свого логічного завершення, оскільки в законодавстві України прямо не визначено заборону на відчуження державних суден визначеній категорії суб'єктів, а застереження про наявність спеціальних умов для набуття права власності судна лише певною мірою стосуються не всіх державних суден, а лише їх окремих видів - ядерних, військових.

Зазначимо, що запроваджений цією статтею особливий режим відчуження державних суден, у відповідних нормативних актах інших країн застосовується не тільки до суден, що перебувають у державній власності, а й суден, що використовуються з некомерційною метою для несення державної служби (аварійно-рятувальні, карантинні, науково-дослідні судна тощо).