Стаття 18. Судновий імунітет державних суден

На судна, що перебувають у державній власності, не може бути накладено арешт чи стягнення без згоди органу, який здійснює управління майном, що перебуває у державній власності, якщо ці судна використовуються виключно для несення державної служби.

Коментар:

В коментованій статті визначено правило суднового імунітету державних суден, відповідно до якого унеможливлюється накладання арешту чи стягнення на державне судно, що використовуються виключно для несення державної служби без згоди органу, який здійснює управління майном.

Правило суднового імунітету державних суден дає підстав сформулювати наступні положення:

 (а) судновий імунітет застосовується щодо різновиду державних суден, які відрізняються способом та метою використання - тобто виключно для несення державної служби (як-то: патрульні, карантинні судна, тощо, далі - спеціальні державні судна);

 (б) в коментованій статті не йдеться про заборону накладання арешту чи стягнення на спеціальні державні судна, а визначаються умови, за яких такий арешт чи стягнення можуть бути проведені;

 (в) наявність згоди органу, який здійснює управління майном, є умовою здійснення заходів щодо арешту чи стягнення на спеціальні державні судна;

 (г) законодавець не визначає спосіб вираження згоди, механізм одержання згоди та наявність відповідної компетенції у зазначеного органу на здійснення заходів щодо арешту чи стягнення на спеціальні державні судна.

Слід також зазначити, що в міжнародних договорах та законодавстві багатьох країн (у тому числі - Російської Федерації), правило суднового імунітету державних суден відсутнє.