Стаття 34. Тимчасова втрата українським судном права плавання під Державним прапором України

Якщо власник українського судна передає його за бербоут-чартером іноземній фізичній або юридичній особі, то це судно за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може тимчасово втрачати право плавання під Державним прапором України за умови, що:

1) законодавство цієї іноземної держави не забороняє зміну прапора;

2) власник судна згоден на тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави;

3) заставодержателі зареєстрованих застав судна згодні на тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави.

 

Коментар:

 

За змістом коментованої статті, можливим є тимчасове переведення судна під прапор іншої держави за умови передання такого судна у використання (експлуатацію) іноземному фрахтувальникові за договором бербоут-чартеру. Реалізувати право на тимчасовий перехід судна під прапор іншої держави можна виключно за таких умов в сукупності:

1) об'єктом відносин є судно, що зареєстровано за законодавством України;

2) сторонами в договорі фрахтування судна на умовах бербоут-чартеру, є власник судна та фрахтувальник - іноземна фізична або юридична особа;

3) наявність згоди власника судна на тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави;

4) наявність згоди центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства);

5) законодавство відповідної іноземної держави не забороняє зміну прапора;

6) заставодержателі зареєстрованих застав судна згодні на тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави;

7) можливість повернення судна під державний прапор після закінчення строку для такого переходу, тобто закінчення строку дії договору бербоут-чартеру.

Отже, тимчасовий перехід судна під прапор іноземної держави - це правовий інститут, сукупність визначених законодавством норм щодо умов, підстав та дій, за яких здійснюється тимчасове переведення судна під прапор іншої держави за умови передання такого судна у використання (експлуатацію) іноземному фрахтувальникові за договором бербоут-чартеру, тобто переведення на строк, що не перевищує строк дії договору бербоут-чартеру, та гарантована державою можливість повернення судна під державний прапор після закінчення строку для такого переходу.