Стаття 101. Лоцманська квитанція

Прибулий на судно державний морський лоцман зобов'язаний вручити капітану лоцманську квитанцію встановленого центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту зразка.

У квитанцію капітан судна вносить такі відомості: найменування судна, прапор держави, під яким плаває судно, осадка, довжина, ширина, чиста місткість, а також місце і час прийому державного морського лоцмана.

Капітан відмічає у квитанції місце і час закінчення лоцманського проведення, а в разі необхідності вносить зауваження щодо проведення судна державним морським лоцманом. Внесені у квитанцію відомості та зауваження капітан судна засвідчує своїм підписом.

Коментар:

Прибулий на судно державний морський лоцман зобов'язаний вручити капітану лоцманську квитанцію.

За своєю правовою природою лоцманська квитанція, яка заповнена і підписана капітаном судна, є документом, що підтверджує факт надання лоцманських послуг, тобто формою опосередкування договірних відносин з лоцманського проведення судна. Це пов'язане з тим, що на практиці договір про надання лоцманських послуг не укладається. Отже, наявність відносин з лоцманського проведення підтверджується укладанням лоцманської квитанції.

У квитанцію капітан судна вносить такі відомості: найменування судна, прапор держави, під яким плаває судно, осадка, довжина, ширина, чиста місткість, а також місце й час приймання лоцмана тощо.

Капітан судна відмічає у квитанції час і місце закінчення лоцманського проведення, а в разі потреби вносить зауваження щодо проведення судна лоцманом. Внесені у квитанцію відомості та зауваження капітан судна засвідчує своїм підписом.

Форма та зміст лоцманської квитанції наведені в додатку 1 до Положення про державну морську лоцманську службу.