Стаття 111. Правовий статус служби регулювання руху суден

Служба регулювання руху суден діє відповідно до Типового положення про службу регулювання руху суден, що затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Якщо зона дії служби регулювання руху суден охоплює акваторії кількох портів або узбережні води і вузькості (регіональна служба регулювання руху суден), порядок створення і підпорядкованість служби регулювання руху суден визначаються портами, що беруть участь у створенні такої служби, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Коментар:

На сьогодні правове становище служби регулювання руху суден (далі СРРС) визначається главою 4 Кодексу та наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року "Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден" (далі - Типове положення). Дане Типове положення розроблено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі (Лондон, 1974), Резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) А.857(20) "Керівництво для служб руху суден" від 27.11.97 і установлює організаційно-правовий статус, функції, права та відповідальність служб регулювання руху суден, крім флоту рибної промисловості.

Як визначає ч. 2 коментованої статті, у випадку, коли зона дії СРРС охоплює акваторії кількох портів або узбережні води і вузькості, створюється регіональна служба регулювання руху суден. Відповідно до п. 3.2 Типового положення регіональні СРРС можуть створюватись як державні підприємства, що здійснюють функції регулювання руху суден і лоцманського обслуговування. Такі регіональні СРРС створюються портами, що беруть участь у створенні такої служби, але за погодженням із Міністерством транспорту та зв'язку України.