Стаття 112. Лоцман-оператор служби регулювання руху суден

Лоцманами-операторами служби регулювання руху суден можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден, що затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. 

Коментар:

На виконання вимог ст. 12 Кодексу наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року затверджено Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден (далі - Положення). Даним Положенням (п. 1.3) визначено, що лоцман-оператор призначається на посаду керівником підприємства, якому підпорядкована СРРС, згідно з кваліфікацією, що йому присвоєна. Лоцманам-операторам присвоюються такі кваліфікаційні категорії: лоцман-оператор 2-го класу; лоцман-оператор 1-го класу.

Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до лоцманів-операторів, визначені розділом 5 Положення і передбачають, що кандидатами на посаду лоцмана-оператора служби регулювання руху суден можуть бути громадяни України, які мають середню або вищу судноводійну освіту, володіють англійською мовою в об'ємі, що необхідний для виконання ними своїх службових обов'язків, але не нижче ніж в об'ємі стандартного морського навігаційного словника-розмовника ІМО, придатні за станом здоров'я до роботи лоцмана-оператора та мають обмежене свідоцтво оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства.

На лоцмана-оператора відповідно до законодавства покладаються такі обов'язки:

- збір, реєстрація, обробка, узагальнення інформації про гідрометеорологічні умови; про стан судноплавних шляхів, включаючи гідрологічну, гідрографічну інформації, а також інформацію про стан роботи засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО), знаходження плавучих ЗНО на штатних місцях, стан руху суден у зоні дії СРРС, наявність транспортних суден та операцій, що можуть перешкоджати нормальному руху інших суден, включаючи судна, що не додержуються правил плавання в зоні дії СРРС;

- збір інших видів інформації, що може впливати на рух суден у зоні дії СРРС;

- організація руху суден;

- виявляння суден на підходах до зони дії СРРС, установлення зв'язку з ними, їх ідентифікація та отримання необхідних даних про кожне судно;

- передача навігаційних попереджень;

- забезпечення дотримання суднами правил плавання у зоні дії СРРС, передача суднам повідомлень про порушення ними правил плавання і вказівок щодо усунення порушень;

- передача суднам рекомендацій щодо уникнення небезпечних ситуацій, а також указівок щодо порядку руху, швидкості, маршруту плавання та місця поставлення на якір та контроль за їх виконанням;

- надання суднам навігаційної допомоги;

- взаємодія із суміжними СРРС, лоцманськими, буксирними, аварійно-рятувальними та іншими службами, що сприяють судноплавству в зоні дії СРРС;

- сприяння аварійно-рятувальним, буксирним, днопоглиблювальним та іншим спеціальним роботам у зоні дії СРРС;

- сприяння встановленню зв'язку між суднами, береговими організаціями та службами з питань, що пов'язані з забезпеченням безпеки руху суден.

Для виконання покладених на лоцмана-оператора обов'язків він наділяється рядом прав, серед яких право:

- видавати обов'язкові до виконання суднами вказівки щодо черговості руху; часу початку руху; маршруту, швидкості та інтервалів руху; місця якірної стоянки;

- вимагати від суден підтвердження отриманих указівок та рекомендацій, а також відомостей про наміри та маневри, що виконуються ними;

- вимагати усунення суднами порушень правил плавання у зоні дії СРРС та обов'язкових постанов начальників морських портів;

- повідомляти капітана порту, Держфлотінспекцію України, судновласника про порушення суднами правил плавання у зоні дії СРРС;

- одержувати від підприємств, установ, та організацій інформацію, що необхідна для виконання ним своїх обов'язків у зоні дії СРРС;

- відмовитись від продовження радіолокаційного проведення судна, що обов'язково фіксується за допомогою технічних засобів, якщо капітан судна, що проводиться за допомогою СРРС, не дотримується його рекомендацій. Проте і після відмови від радіолокаційного проведення судна лоцман-оператор СРРС зобов'язаний залишитися на зв'язку з судном і, якщо капітану будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, то лоцман-оператор СРРС зобов'язаний подати їх. Якщо капітан зажадає, щоб лоцман-оператор СРРС поновив радіолокаційне проведення судна, то його вимога має задовольнитися.

Лоцман-оператор СРРС несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за:

- невиконання або неякісне виконання своїх службових обов'язків;

- відповідність прийнятих ним рішень вимогам законодавства з питань безпеки мореплавства;

- дотримання трудової дисципліни та інших норм трудового законодавства.