Стаття 212. Сплата фрахту

Фрахтувальник сплачує судновласнику фрахт у порядку і терміни, передбачені договором чартеру (фрахтування) судна на певний час. Він звільняється від сплати фрахту і витрат щодо судна за час, протягом якого судно було непридатне для експлуатації внаслідок неморехідного стану, за винятком випадків, коли непридатність судна настала з вини фрахтувальника. 

Коментар:

Коментованою статтею визначається обов'язок фрахтувальника сплатити судновласнику фрахт в порядку і в розмірах, передбачених договором. Так, в договорах фрахтування, як правило, вказується, що фрахт сплачується готівкою. Хоча можуть бути передбачені і інші способи сплати фрахту.

В договорі також передбачається валюта, в якій сплачується фрахт та місце платежу.

Сплата фрахту по аналогії зі сплатою орендної плати за користування майном, не залежить від ефективності експлуатації судна фрахтувальником. Таким чином, за загальним правилом фрахтувальник повинен сплачувати фрахт і в тому випадку, коли судно стояло в порту або на якірній стоянці поза портом тощо.

Однак, фрахтувальник звільняється від будь-яких платежів, якщо судно виявилося непридатним до експлуатації внаслідок його неморехідності. Проте, неморехідність судна є підставою для звільнення від сплати фрахту і інших платежів лише у випадку виведення судна з експлуатації внаслідок його неморехідності. Тобто, якщо несправність судна була усунута до моменту виходу судна в море, фрахтувальник не звільняється від сплати фрахту та інших платежів.

Тобто, право на звільнення від платежів, як правило, виникає після закінчення відповідного терміну, який зазначається в договорі чартеру (фрахтування). Вирішення питання про те, протягом якого часу фрахтувальник звільняється від платежів - протягом всього часу втраченого внаслідок непридатності судна до плавання, включаючи час повернення до попередніх операцій або тільки до моменту поновлення придатності судна до експлуатації, навіть якщо судно втратило час для повернення до попередніх операцій - залежить від відповідної умови в договорі.

Фрахтувальник також звільняється від сплати фрахту і інших витрат у випадку, коли неморехідність судна була викликана форс-мажорними обставинами, якими можуть бути, наприклад, шторм, сильний вітер, військові дії тощо.