Стаття 261. Воєнні ризики, піратські дії, арешт

Страховик не відповідає за збитки, що виникли внаслідок різного роду воєнних дій або військових заходів та їх наслідків, захоплення, піратських дій, народних заворушень, локаутів, страйків, а також конфіскації, реквізиції, арешту або знищення судна чи вантажу на вимогу військових або цивільних властей.

Коментар:

По аналогії з нормами ст. 260 Кодексу, коментована стаття виключає з числа ризиків, що підлягають відшкодуванню страховиком військові і інші, вказані в ній ризики. Проте, норми даної статті носять диспозитивний характер і не виключають можливість укладання між страховиком і страхувальником угоди про покриття тих ризиків, що передбачені нею.