Стаття 263. Запобігання або зменшення збитків

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів з метою запобігання  і зменшення збитків. Він повинен негайно сповістити страховика про настання страхового випадку і дотримувати його вказівок, якщо такі вказівки будуть страховиком повідомлені. 

Страховик звільняється від відповідальності за збитки, які виникли внаслідок того, що страхувальник умисно або через грубу необережність не вжив заходів для запобігання або зменшення збитків.

Коментар:

За загальним правилом, страхувальник при настанні страхового випадку зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів для запобігання і зменшення збитків. При цьому страхувальник зобов'язаний також негайно повідомити страховика про настання страхового випадку для того, щоб страховик мав можливість самостійно з'ясувати всі обставини страхового випадку і за необхідності прийняти участь в спасінні або збереженні застрахованого майна.

Так, наприклад, якщо судно потребує ремонту внаслідок аварії, страхувальник повинен повідомити про це страховика та забезпечити йому можливість огляду судна. Крім того, вибір судноремонтного підприємства також повинен бути узгоджений із страховиком. В іншому випадку, страховик може визначити суму страхового відшкодування виходячи із звичайних витрат на ремонт.

Страхувальник здійснює заходи для запобігання і зменшення збитків як в своїх інтересах, так і в інтересах страховика, оскільки від їх ефективності залежить розмір страхового відшкодування. В зв'язку з цим, відповідно до ст. 267 Кодексу страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальнику необхідні витрати, зроблені останнім з метою запобігання або зменшення збитків, за які відповідає страховик, а також витрати, зроблені для виконання вказівок страховика.

Відповідно до ч. 2 коментованої статті, якщо страхувальник не вживає заходів для запобігання або зменшення збитків, страховик звільняється від обов'язку компенсувати завдані цим збитки.