Стаття 264. Забезпечення внесків, пов'язаних із загальною аварією

Страховик зобов'язаний на вимогу страхувальника надати у межах страхової суми забезпечення сплати внесків по загальній аварії.

Коментар:

Поняття загальної аварії та порядок її розподілу визначається ст. 277 Кодексу (див. коментар до неї). Положення коментованої статті застосовуються в тому випадку, коли збитки від загальної аварії покриті умовами страхування, оскільки в іншій ситуації збитки, віднесені до загальної аварії не підлягають відшкодуванню страховиком.

Способами забезпечення сплати внесків по загальній аварії є аварійні підписки, гарантії і депозити. Гарантія є різновидом поруки і видається банком або страховиком. Депозит означає внесення учасником морського підприємства або страховиком відповідної грошової суми в певний банк з метою забезпечення виконання обов'язку по сплаті. Депонована таким чином сума коштів є забезпеченням сплати сторонам, які мають на це право внесків по загальній аварії.

Обов'язок страховика сплатити внески по загальній аварії обмежена страховою сумою і виникає за умови, що причиною аварії стали ризики, на які розповсюджується відповідальність страховика. Крім того, якщо страхувальник вимагає від страховика забезпечення сплати внесків по загальній аварії, страховик не має право йому відмовити.