Стаття 265. Охорона страхувальником інтересів страховика під час загальної аварії

При складанні диспаші з загальної аварії страхувальник зобов'язаний охороняти інтереси страховика.

Коментар:

Поняття та порядок складання диспаші визначені главою 1 Розділу IX Кодексу. Відповідно до ст. 264 Кодексу на страховика покладається обов'язок сплати внесків по загальній аварії. Саме тому страховик заінтересований в дотриманні правил, що регламентують диспашне виробництво.

Так, страховик, який видав гарантію або вніс депозит в порядку забезпечення внесків по загальній аварії може замінити страхувальника у відносинах з диспашером.