Стаття 276. Отримання відшкодування від третіх осіб

Якщо страхувальник отримав відшкодування збитків від третіх осіб, страховик сплачує лише різницю між сумою, належною для сплати за умовами договору морського страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб.

Коментар:

Правила ст. 276 направлені на недопустимість отримання страхувальником більше, ніж він втратив внаслідок настання страхового випадку. Дана стаття підлягає застосуванню у випадку, коли страхувальник отримав компенсацію збитків від особи, що їх завдала, але оскільки ця особа несе обмежену цивільно-правову відповідальність, відшкодування нею повної суми збитків не представляється можливим. В такому випадку, страхувальник має право вимагати від страховика сплати різниці між тією сумою, що підлягає сплаті за договором морського страхування і сумою, що була ним отримана від третьої особи.

В будь-якому випадку, як отримане відшкодування від третьої особи, так і від страховика не повинно загалом перевищувати тих збитків, що були завдані страхувальнику. Якщо таке перевищення вже ж таки має місце, страховик має право на зворотне стягнення сплаченого ним страхового відшкодування повністю або в певній частині.