Стаття 285. Відшкодування збитків

На суму витрат, що відшкодовуються за загальною аварією (крім заробітної плати та утримання екіпажу, а також вартості палива і предметів постачання, не замінених під час рейсу), нараховуються два відсотки на користь сторони, яка здійснила ці витрати. 

Коментар:

Зміст коментованої статті відповідає правилу XX Йорк-Антверпенських правил, відповідно до якого визначається право сторони, яка сплатила загальноаварійні витрати, на часткове відшкодування витрат. Це право в літературі прийнято називати правом на комісію, його характеризують наступні положення:

1) Комісія нараховується на суму витрат, що відшкодовуються за загальною аварією.

2) Комісія однозначно не нараховується на заробітну плату, утримання екіпажу, а також вартість палива і предметів постачання, не замінених під час рейсу.

3) Комісія нараховується у розмірі 2 % від суми витрат, що відшкодовуються за загальною аварією.

4) Право на комісію має та особа, яка здійснила витрати на загальну аварію.

Зазначимо, що відповідно до правила XX Йорк-Антверпенських правил до загальної аварії також відносяться: (а) витрати, які було здійснено з метою отримання коштів, необхідних для загальноаварійних витрат (наприклад, витрати, пов'язані із заставою судна, продажем вантажу тощо); (б) вартість страхування загальноаварійних витрат. Однак, відповідні положення в КТМУ відсутні.