Стаття 286. Обчислення розміру відшкодування

На суму витрат та інші суми, що відшкодовуються у порядку розподілу загальної аварії, нараховується 7 відсотків річних з моменту, коли ці витрати були проведені, до закінчення складання диспаші. Однак якщо в порядку відшкодування витрат, пов'язаних із загальною аварією, і збитків були зроблені будь-які виплати до закінчення складання диспаші, відсотки на сплачені суми нараховуються по день їх сплати. 

Коментар:

В коментованій статті визначається розмір відсотків, що нараховуються на загальноаварійні витрати, строк, протягом якого вони нараховуються, та джерела платежу. Зміст цієї статті відповідає правилу XXI Йорк-Антверпенських правил.

Отже, правило нарахування відсотків на збитки, що відшкодовуються в порядку розподілу загальної аварії, характеризують наступні положення:

1) Відсотки нараховуються на суму витрат та інші суми, що відшкодовуються у порядку розподілу загальної аварії.

2) Відсотки мають встановлюватися у розмірі 7 % річних.

3) Строк, протягом якого нараховуються відсотки, визначається таким чином:

 (а) Перебіг строку починається з моменту, коли загальноаварійні витрати були проведені (наприклад, з моменту продажу вантажу, з моменту внесення плати за ремонт судна тощо);

 (б) Закінчення перебігу строку пов'язується із закінченням складання диспаші (див. коментар до ст. 288). Якщо в порядку відшкодування витрат, пов'язаних із загальною аварією, і збитків були зроблені будь-які виплати до закінчення складання диспаші, відсотки на сплачені суми нараховуються по день їх сплати;

 (в) доведення строку покладається на ту особу, яка несе відповідні збитки.

Зі змістом коментованої статті пов'язане правило XXII Йорк-Антверпенських правил, відповідно до якого у тих випадках, коли задля забезпечення витрат по загальній аварії були отримані кошти на депозит, вони покладаються на спеціальний рахунок в банку і разом з нарахованими відсотками виконують роль забезпечення платежів тим особам, які мають право на відшкодування загальної аварії.