Стаття 287. Визначення загальної вартості майна

Контрибуційні внески, пов'язані із загальною аварією, відраховуються з дійсної чистої вартості майна на момент закінчення рейсу, за винятком внесків за вантаж, що відраховуються з вартості вантажу на момент розвантаження, яка визначається за рахунком, виставленим одержувачеві вантажу, а в разі відсутності рахунку - з відвантажувальної вартості. Вартість вантажу включає вартість страхування і фрахт, крім випадків, коли фрахт перебуває на ризику інших інтересів, ніж вантаж, за вирахуванням з неї вартості втрати або пошкодження, завданих вантажу до моменту розвантаження включно. 

Вартість судна визначається без урахування позитивного або негативного ефекту бербоут- або тайм-чартеру. 

До цих вартостей додається сума,  що відшкодовується за загальною аварією за пожертвування майна, якщо тільки ця сума вже не включена. При цьому із суми фрахту або проїзної плати, що перебувають на ризику судновласника, виключаються заробітна плата і витрати на утримання екіпажу, які не довелося б сплачувати, якби судно і вантаж цілком загинули за обставин, що спричинили загальну аварію, і які не були віднесені до загальної аварії. 

Крім того, з вартості майна виключаються всі додаткові витрати, зроблені щодо цього майна після загальної аварії, за винятком тих витрат, що відносяться до загальної аварії.

Вантаж і власне майно пасажирів, на яке коносамент не було видано, не беруть участь у внесках, пов'язаних із загальною аварією.

Коментар:

Зміст коментованої статті відповідає правилу XVII Йорк-Антверпенських правил й закріплює порядок визначення контрибуційної вартості.

Контрибуційна вартість - це загальна вартість майна (судна, вантажу й фрахту), у співрозмірі до якої визначаються внески на покриття збитків, що відшкодовуються в порядку загальної аварії.

Контрибуційна вартість визначається за такими правилами:

1) Контрибуційна вартість визначається на підставі дійсної чистої вартості майна на момент закінчення рейсу судна.

2) До контрибуційної вартості додається сума, що відшкодовується в порядку розподілу загальної аварії за пожертвування майна, якщо тільки ця сума вже не включена.

3) При визначенні контрибуційної вартості виключаються всі додаткові витрати, зроблені щодо майна після загальної аварії, за винятком тих витрат, що відносяться до загальної аварії.

4) При визначенні контрибуційної вартості майна із суми фрахту або проїзної плати (плати за проїзд пасажира), що перебувають на ризику судновласника, виключається заробітна плата і витрати на утримання екіпажу, які не довелося б сплачувати, якби судно і вантаж цілком загинули за обставин, що спричинили загальну аварію, і які не були віднесені до загальної аварії.

5) При визначенні контрибуційної вартості і внесків на покриття збитків, пов'язаних із загальною аварією, не приймаються до уваги вантаж і власне майно пасажирів, на яке коносамент не було видано. Однак, наведене правило носить неоднозначний характер, оскільки відрізняється від аналогічного правила Йорк-Антверпенських правил: по-перше, мова повинна йти про багаж пасажирів, включаючи особисті речі, автомобілі, що ними супроводжуються, а також пошту; по-друге, вказівка на коносамент виключена з правила, оскільки наведені речі можуть перевозитися не лише за коносаментом (наприклад, по накладній).

Зазначимо, що по своїй суті контрибуційна вартість майна є поєднанням вартості вантажу, судна й фрахту. Отже в коментованій статті окрема увага приділяється правилам визначення вартості вантажу та судна:

1) Контрибуційна вартість вантажу визначається на момент розвантаження вантажу виходячи з вартості, що визначається за рахунком, виставленим одержувачеві вантажу, а в разі відсутності рахунку - з відвантажувальної вартості. Вартість вантажу включає вартість страхування і фрахт, крім випадків, коли фрахт перебуває на ризику інших інтересів (вантажовласника). З вартості вантажу вираховуються суми збитків від втрати або пошкодження вантажу до моменту його розвантаження.

2) Контрибуційна вартість судна визначається без урахування позитивного або негативного ефекту бербоут- або тайм-чартеру. Це положення коментованої статті слід тлумачити наступним чином: для визначення контрибуційної вартості судна не має значення той факт, хто здійснював його експлуатацію в момент загальної аварії (здійснював експлуатацію власник судна або судно перебувало у тайм-чартері чи бербоут-чартері).