Стаття 374. Розподіл виручки від примусового продажу

Витрати, зумовлені арештом чи затриманням судна або судна, що будується, і наступним їх продажем, враховуючи витрати на утримання судна з моменту його арешту чи затримання, репатріацію екіпажу судна і розподіл виручки від продажу, сплачуються з виручки від продажу у першу чергу. 

Залишок виручки від продажу розподіляється у розмірі, необхідному для відшкодування відповідних вимог у порядку черговості, передбаченої статтею 358 цього Кодексу. 

Коментар:

Коментована стаття регулює питання черговості задоволення вимог із суми виручки від продажу судна. В першу чергу задовольняються вимоги з витрат, що зумовлені арештом чи затриманням судна або судна, що будується, і наступним їх продажем, враховуючи витрати на утримання судна з моменту його арешту чи затримання, репатріацію екіпажу судна і розподіл виручки від продажу. Залишок суми, отриманої від продажу суми або судна, що будується, розподіляється у відповідності до ст. 358 Кодексу.

Відповідно до ст. 47 Закону України "Про іпотеку" розподіл коштів, отриманих від реалізації предмету іпотеки здійснюється спеціалізованою організацією після надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки. Спеціалізованою організацією згідно зі ст. 41 вказаного Закону є організація, яка залучається на конкурсній основі органами державної виконавчої служби. Право вибору спеціалізованої організації належить іпотекодержателю.