Стаття 232. Об'єкти оподаткування збором

232.1. Транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування збором:

232.1.1. колісні транспортні засоби, крім:

а) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

б) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;

в) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;

г) транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - товарна позиція 8709 згідно з УКТ ЗЕД;

ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

д) машин і механізмів для сільськогосподарських робіт - товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД;

е) причепів (напівпричепів);

є) мопедів;

ж) велосипедів;

232.1.2. судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

232.1.3. літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

а) літаків і вертольотів Збройних Сил України;

б) літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

 

Коментар:

 

Об'єктом оподаткування транспортним збором буде виступати транспортний засіб, завезений на митну територію України для подальшого використання чи створений на Україні, який не має актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на його експлуатацію.

Не зовсім коректним є визначення об'єкта оподаткування даним збором у статті 14.1.124, оскільки воно не враховує випадок завезення на територію України транспортних засобів іноземного виробництва з пробігом, які в подальшому будуть експлуатуватись на території нашої держави.

Транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування збором, - це новий транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію (14.1.124).

Колісний транспортний засіб - це транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і привода під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва є Міністерство оборони України. Відповідно до Закону України "Про Збройні Сили України" від 6 грудня 1991 року N 1934 Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України.

Транспортні засоби, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, а також інші самохідні машини і механізми, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, визначені на офіційному сайті Міністерства оборони України. Саме вони не підлягають оподаткуванню транспортним збором.

Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що віднесені до транспортної групи, - це пристрій, призначений для перевезення людей та або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Рейковий транспортний засіб - трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими.

Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" від 10.01.2002 N 2925-III визначив, що Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом управління, в його структурі визначено державні департаменти за окремими напрямами службової діяльності, з'єднання, військові частини, підрозділи, установи внутрішніх військ, підрозділи місцевої та судової міліції для охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення в Україні є міліція - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Вона складається з підрозділів:

• кримінальної міліції;

• міліції громадської безпеки;

• транспортної міліції;

• державної автомобільної інспекції;

• міліції охорони;

• судової міліції;

• спеціальної міліції.

Міліція громадської безпеки складається із:

Департамент громадської безпеки (згідно з Законом України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року в системі органів, які входили до структури Міністерства внутрішніх справ України, було створено Управління охорони громадського порядку. Згідно з наказом МВС України N 735 від 20 липня 2002 року зазначене управління було реорганізовано у Департамент адміністративної служби міліції МВС України, а 10 жовтня 2005 року наказом МВС України N 898 - у Департамент громадської безпеки МВС України.

Департамент громадської безпеки МВС України координує, контролює та забезпечує діяльність дільничних інспекторів міліції, підрозділів патрульно-постової служби міліції, міліції швидкого реагування "Беркут", спеціальних установ, конвойних підрозділів та судової міліції.)

Департамент Державної автомобільної інспекції (14 квітня 1997 року Кабінет Міністрів затвердив Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України. Нині Державтоінспекція перебуває на стадії реформування).

Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів функціонально підпорядковуються Державному департаменту ветеринарної медицини України, а організаційно - Міністерству внутрішніх справ України).

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення в Україні є міліція. Отже, транспортні засоби, самохідні машини та механізми, які належать підрозділам служби цивільного захисту, не є об'єктом оподаткування транспортним збором.

Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності у товарній групі 87 містить перелік засобів наземного транспорту (окрім залізничного чи трамвайного рухомого складу, їх частин та обладнання), із них до об'єктів оподаткування віднесені лише товарні позиції 8701 - 8705 та 8711.

Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, їх частини: (електричні транспортні засоби) відносяться до позиції 8709.

Транспортний засіб швидкої медичної допомоги - це автомобіль для перевезення з місця події у лікарню людей, що потребують швидкої медичної допомоги. Як правило такі автомобілі обладнуються на базі мікроавтобусів або вантажних автомобілів та мають специфічне кольорографічне оформлення. Види: автомобіль для транспортування пацієнтів, автомобіль екстреної медичної допомоги, реанімобіль.

В Українському класифікаторі товарів зовнішньоекономічної діяльності у товарних групах 8432 та 8433 міститься перелік сільськогосподарських, садових та лісогосподарських машин для підготовки та оброблення ґрунту, а також котки для газонів чи спортивних майданчиків.

8432, а саме:

8432 10 

- плуги: (відвальні) 

  

- борони лискові, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники: (борони дискові) 

8432 30 

- сівалки, садильники та машини розсадосадильні: (сівалки точного висівання з центральним приводом) 

8432 40 

- розкидачі та розподільники органічних та мінеральних добрив: (розподільники мінеральних добрив) 

8432 80 00 00 

- інші машини 

8432 90 00 00 

- частини 

 

8433, а саме:

  

- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків: (моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині) 

8433 20 

- інші косарки, включаючи тракторні навісні різальні механізми: (з двигуном) 

8433 30 

- інші сінозаготівельні машини: (поворотні пристрої, граблі бічного подавання, сіноворушилки) 

8433 40 

- преси для соломи або сіна, включаючи прес-підбирачі: 

  

- інші машини для збирання врожаю; машини і механізми для обмолоту:(комбайни зернозбиральні, машини та механізми для обмолоту, машина для збирання корнеплодів та бульби) 

8433 60 00 00 

- машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів 

8433 90 00 00 

- частини 

 

е) причепів (напівпричепів);

Причіп - це транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для руху лише в з'єднанні з іншим транспортним засобом.

Напівпричіп - причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду центра мас транспортного засобу (за умови рівномірного завантаження) і який обладнано зчіпним пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних і вертикальних зусиль на інший транспортний засіб, що виконує функції тягача.

Мопед - це двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см.

Велосипед - це транспортний засіб, крім інвалідних колясок, який приводиться в рух мускульною силою людини, яка на ньому знаходиться.

Кабінет Міністрів України 26 вересня 1997 року прийняв постанову N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України", в пункті 12 якої дав вичерпний перелік об'єктів, які підлягають реєстрації в Державному судновому реєстрі України, а саме:

а) пасажирські, наливні судна, судна, призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

б) самохідні судна, у тому числі риболовні, не зазначені в підпункті "а" цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

в) судна, не зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

Відповідно до пункту 33 вищезазначеної постанови N 1069 у Судновій книзі України реєстрації підлягають судна, не зазначені в пункті 12 цього Порядку.

Відповідно до ст. 15 Повітряного кодексу України від 04.05.93 N 3167-XIIповітряне судно - це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі.

Повітряне судно є державним, якщо воно використовується на військовій, митній, прикордонній та міліцейській службах і зареєстровано у реєстрі державних повітряних суден. Саме такі літаки та вертольоти не підлягають оподаткуванню транспортним збором.

Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден.

Державний реєстр цивільних повітряних суден України - книга та електронна база даних, в яких ведеться поточний реєстр цивільних повітряних суден, що зареєстровані в Україні. Державний реєстр ведеться Головною інспекцією державного авіаційного регістру України (Укравіарегістром) Департаменту авіаційного транспорту України, яка є державним органом по реєстрації та сертифікації цивільних повітряних суден.

Оподаткуванню транспортним збором підлягають цивільні літаки та вертольоти, виготовлені на Україні, а також повітряні судна, виготовлені за кордоном, які пройшли сертифікацію на Україні.

Державні повітряні судна підлягають реєстрації у реєстрі державних повітряних суден України. Правила реєстрації державних повітряних суден України встановлює Міністерство оборони України, при цьому транспортний збір не сплачується.