Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу

1. Шлюб реєструється у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану.

За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці.

2. За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Коментар:

1. За загальним правилом, закріпленим в ч. 1 ст. 33 СК, шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану. Однак з аналізу чинного законодавства можна зробити висновок, що в деяких випадках реєстрація шлюбу відбувається за межами органу реєстрації актів цивільного стану.

Згідно з Законом України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" систему органів реєстрації актів громадянського стану складають: відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції; виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. Реєстрацію актів громадянського стану громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи та дипломатичні представництва України (Інструкція про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України). Шлюб може бути зареєстрований і на судні (ст. 70 Кодексу торгівельного мореплавства України).

За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. Однак проведення реєстрації шлюбу в урочистій обстановці носить характер додаткових послуг, за надання яких орган реєстрації актів цивільного стану має право вимагати додаткової оплати. Оскільки згідно з Законом України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" за надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану додаткових послуг правового і технічного характеру справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України (ст. 17). Таку ж норму закріплено і у Типовому положенні про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану зазначено, що орган реєстрації актів цивільного стану організовує та надає громадянам додаткові платні послуги правового та технічного характеру, не передбачені Законом України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" (п. 4.19).

2. У тому випадку, коли існують обставини, які перешкоджають прибуттю наречених до органу реєстрації актів цивільного стану для реєстрації шлюбу (знаходження на стаціонарному лікуванні, на лікуванні в домашніх умовах або якщо наречені внаслідок певних обставин не можуть самостійно пересуватися), за заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги.