Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю

1. Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

2. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері.

Дружина зобов'язана утверджувати в сім'ї повагу до батька.

3. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній.

4. Дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.

Коментар:

1. У ч. 2 ст. 1 СК зазначено, що регулювання сімейних відносин здійснюється Сімейним кодексом з метою: зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї; побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки. Розвиваючи це положення в ст. 55 СК, знайшла своє закріплення норма, згідно з якою дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Слід зазначити, що ця норма носить декларативний характер.

2. Побудова сімейних відносин на почуттях любові і поваги буде неможливою, якщо хоча б один із членів сім'ї не буде діяти з такою метою. Саме тому в ч. 2 ст. 55 СК було закріплено обов'язок кожного з подружжя утверджувати в сім'ї повагу один до одного.

3. Слід зазначити, що поведінка в сім'ї є визначальним фактором не тільки при побудові шлюбних відносин, а і при вихованні дітей. Від поведінки подружжя залежить і стабільність сімейних та шлюбних відносин і психологічна стабільність інших членів сім'ї, зокрема дітей. Небажана поведінка може бути як активною так і пасивною. Щодо активної негативної поведінки то слід зазначити, що як правило вона характеризується діями, направленими на приниження честі та гідності члена сім'ї. Щодо пасивної поведінки то вона може бути пов'язана із віктимною поведінкою. Віктимна поведінка щодо насильства в сім'ї - поведінка потенційної жертви насильства в сім'ї, що провокує насильство в сім'ї (ст. 1 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї").

4. У частині четвертій коментованої статті закріплено обов'язок подружжя турбуватися про створення матеріальної стабільності в сім'ї. Дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.

У тому випадку, якщо один з подружжя не діє в інтересах сім'ї, знищує або пошкоджує спільне майно, то до такого подружжя можуть бути застосовані санкції, передбачені ч. 2 ст. 70 СК, а саме при вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї.