Стаття 95. Початок дії шлюбного договору

1. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.

2. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

Коментар:

1. Коментована стаття закріплює положення щодо початку дії шлюбного договору та набрання ним чинності. Адже момент укладення цього договору і початок його дії може не збігатися у часі. Відповідно до ч. 1 ст. 212 ЦК України ці договори належать до категорії правочинів, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини. Тобто, особи, які вчиняють даний договір, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина). Такими відкладальними обставинами можуть бути розірвання шлюбу, народження дитини, окреме проживання тощо.

Отже, початок дії шлюбного договору залежить від обставин, за яких він укладається: до чи після реєстрації шлюбу. У першому випадку він набирає чинності з моменту реєстрації шлюбу.

Такий договір може не набрати чинності взагалі, якщо подружжя не зареєструє шлюб або якщо один чи двоє із подружжя неповнолітні та їм, відповідно до ст. 23 СК України, судом не буде надано право на шлюб.

2. Частина друга коментованої статті встановлює час початку дії шлюбного договору у випадку його укладення подружжям. Він набирає чинності з дня його нотаріального посвідчення. При цьому діє даний договір протягом усього подружнього життя. А у випадку припинення шлюбу в договорі можуть бути встановлені умови чинності окремих його положень (ч. 2 ст. 96 СК України).