Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей

1. Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені, які тримаються в колоніях, не обмежується.

2. Максимальна вага однієї посилки або бандеролі визначається діючими поштовими правилами.

3. Виключено 

4. Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, передаються до медичної частини колонії для їхнього лікування.

5. Порядок приймання і вручення посилок (передач) або бандеролей, а також перелік предметів, заборонених до одержання засудженими, визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає порядок одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей. Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені, які тримаються у виправних та виховних колоніях, не обмежується.

Максимальна вага однієї посилки або бандеролі визначається діючими поштовими правилами. Вага однієї передачі не може перевищувати встановленої ваги посилки.

Перші посилка (передача), бандероль, можуть бути надані засудженому відразу після прибуття його до установи виконання покарань, незалежно від того, коли він мав їх у місцях попереднього ув'язнення.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, не включаються в число посилок (передач) і бандеролей. Вони направляються до медичної частини колонії для лікування цих засуджених.

Облік посилок, передач, бандеролей, що надходять на ім'я засуджених, а також наданих їм побачень і телефонних розмов ведеться молодшими інспекторами в спеціальних картках, які зберігаються у сейфі і обліковуються як бланки суворої звітності, а вміст посилок і бандеролей - у спеціальній книзі.

Порядок приймання і вручення посилок (передач) або бандеролей, а також перелік предметів, заборонених до одержання засудженими, визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Засудженим дозволяється в рахунок чергової посилки або передачі виносити після тривалих побачень продукти харчування та предмети першої потреби в кількості та асортименті, що встановлені для посилок і передач.