Стаття 97. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан рибогосподарських водних об'єктів

Під час розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів на рибогосподарських водних об'єктах здійснюються заходи, що забезпечують охорону риб, інших водних тварин і рослин та їх відтворення.

До основних заходів для забезпечення охорони і відтворення рибних запасів, водних тварин і рослин належить обладнання рибозахисними пристроями водозабірних та інших споруд відповідно до затверджених проектів, будівництво риборозплідників, штучних нерестовищ, рибопропускних споруд, підготовка ложа водоймища тощо.

Коментар:

До частини першої. Охорона риб, інших водних тварин і рослин та їх відтворення здійснюється відповідно до вимог ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ". Крім того, законодавство встановлює підвищені вимоги до охорони тих живих ресурсів, на яких поширюється дія законів України "Про Червону книгу України", "Про природно-заповідний фонд України".

До частини другої. Проектування та обладнання водозабірних та інших споруд рибозахисними пристроями здійснюється у відповідності до СНиП 2.06.07-87 Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні та рибозахисні споруди за затвердженими у встановленому порядку проектами.