Стаття 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан вод

Забороняється введення в дію:

1) нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, комунальних та інших об'єктів, не забезпечених пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об'ємів забору і скидання води; 

2) зрошувальних і обводнювальних систем, водосховищ і каналів - до проведення передбачених проектами заходів, що запобігають затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії грунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних вод скиданням із зрошувальних систем;

3) осушувальних систем - до повної готовності водоприймачів та інших споруд відповідно до затверджених проектів;

4) водозабірних споруд - без рибозахисних пристроїв та облаштованих відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів; 

5) гідротехнічних споруд - до повної готовності пристроїв для пропускання паводкових вод і риби відповідно до затверджених проектів;

6) експлуатаційних свердловин на воду - без оснащення їх водорегулюючими та контрольно-вимірювальними пристроями. 

Наповнення водоймища до здійснення передбачених проектами заходів щодо підготовки його ложа забороняється.

Коментар:

До частини першої. Введення в дію об'єктів підпорядковується загальному порядку, визначеному ПКМ "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 22.09.2004 N 1243.

Крім того, особливості підтвердження готовності до експлуатації об'єктів із специфічними умовами експлуатації визначаються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва з урахуванням вимог наведеного Порядку.

Зокрема, відповідно до згаданого вище Порядку робоча комісія при прийнятті в експлуатацію повинна перевірити відповідність архітектурних і конструктивних рішень закінченого будівництвом об'єкта затвердженому проекту, санітарним, радіаційним та екологічним вимогам і нормам, виробничої документації нормативним вимогам. На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними нормами роботи, змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, де встановлено технологічне обладнання, до прийняття в експлуатацію повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом.

Проектування зон санітарної охорони (п. 4 ч. 1) має здійснюватись з урахуванням ст. 113 ЗКУ, ПКМ від 18.12.98 N 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" та інших актів законодавства.

До частини другої. Підготовка ложа водосховища передбачає, зокрема, комплекс заходів на затоплюваній території з метою дотримання належної якості води майбутнього водосховища (санітарна підготовка ложа) тощо.