Стаття 99. Заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття

Забороняється скидання у водні об'єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття.

Коментар:

Під відходами в розумінні даної статті потрібно розуміти "будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення" (ст. 1 ЗУ "Про відходи"). Сміття в розумінні коментованої статті - синонім відходів, хоча воно і вживається в розмовній мові зазвичай як синонім лише побутових відходів.

Заборона скидання сміття у водні об'єкти випливає також зі змісту норм ЗУ "Про відходи", яким передбачений дозвільний порядок розміщення відходів та облік місць їх видалення, а також визначено, що самовільне розміщення чи видалення відходів є правопорушенням.

За порушення встановленого порядку може наставати відповідальність як за матеріальними складами правопорушень - при наявності шкоди, так і за формальними - за фактом порушення встановленого порядку поводження з відходами.