Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток та лиманів

Підприємствам, установам, організаціям і громадянам забороняється забруднювати, засмічувати поверхні водозборів, льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток і лиманів виробничими, побутовими та іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та іншими забруднюючими речовинами.

Коментар:

Для можливості застосування адміністративної, кримінальної відповідальності коментована норма фактично самостійного значення не має, оскільки не відсилає до конкретних положень законодавчих актів, якими передбачена відповідальність за вказані у диспозиції діяння. З іншого боку, застосування вказаних видів відповідальності відбувається без посилання на дане положення.