Стаття 101. Охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин

Власники засобів водного транспорту, трубопроводів, плавучих та інших споруд на водних об'єктах, а також інші юридичні та фізичні особи зобов'язані забезпечувати охорону вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин.

Коментар:

Зміст термінів "забруднення вод" та "засмічення вод" визначається ст. 1 ВК (див. коментар). Зміст заходів з охорони вод від засмічення та забруднення розкривається, зокрема, у Правилах охорони поверхневих вод, затверджених Держкомприроди СРСР 21.02.91.

Щодо транскордонних водотоків охорона вод від забруднення і засмічення може регулюватися міжнародними-угодами. Див., наприклад, Угоду про охорону вод річки Тиси та її приток від забруднення від 28.05.86 р.