Стаття 102. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря

У внутрішні морські води та територіальне море забороняється скидати з суден і плавучих засобів, платформ та інших морських споруд і повітряних суден хімічні, радіоактивні та інші шкідливі речовини, а також радіоактивні або інші відходи, матеріали, предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря.

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення здійснюється відповідно до правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, інших актів законодавства.

Коментар:

До частини першої. Дана стаття є черговим декларативним відтворенням загальної заборони заподіювати шкоду природі, передбаченої ст. 66 Конституції України (див. також ст. 99 - 101 ВК). Між тим, наведена заборона не є абсолютною, за умов крайньої необхідності скид може бути здійснений, підтвердженням чому є положення ст. 305 Кодексу торговельного мореплавства.

До частини другої. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення здійснюється у відповідності до ПКМУ від 29.02.96 N 269 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення", наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.08.2007 N 694 "Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України", Санітарними правилами і нормами охорони прибережних вод морів від забруднення у місцях водокористування населення N 4631-88 від 06.07.88.

Крім того, відповідно до взятих Україною на себе міжнародних зобов'язань охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення також має враховувати положення Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою, до якої Україна приєдналася Законом України від 04.07.2002, а також Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, ратифікованої Постановою ВР N 3939-XII від 04.02.94.