Кодекс Украины об административных правонарушениях
Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів
 
Стаття 78(1). Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ
 
Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд
 
Стаття 79(1). Виключена
 
Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
 
Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
 
Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
 
Стаття 82(1). Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
 
Стаття 82(3). Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
 
Стаття 82(4). Змішування чи захоронення відходів для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
 
Стаття 82(5). Порушення правил передачі відходів
 
Стаття 82(6). Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
 
Стаття 82(7). Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму
 
Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
 
Стаття 83(1). Порушення законодавства про захист рослин
 
Стаття 84. Виключена
 
Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу
 
Стаття 85(1). Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу
 
Стаття 86. Виключена
 
Стаття 86(1). Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням
 
Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
 
Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу
 
Стаття 88(1). Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
 
Стаття 88(2). Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними
 
Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
 
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
 
Стаття 90(1). Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій
 
Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду
 
Стаття 91(1). Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів
 
Стаття 91(2). Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
 
Стаття 91(3). Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
 
Стаття 91(4). Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації
 
Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
 
Стаття 92(1). Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи
 
Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості
 
Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості
 
Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки
 
Стаття 95(1). Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
 
Стаття 96(1). Порушення законодавства під час планування і забудови територій
 
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
 
Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
 
Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж
 
Стаття 100. Виключена
 
Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу
 
Стаття 101(1). Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
 
Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування
 
Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства
 
Стаття 103(1). Порушення правил користування енергією чи газом
 
Стаття 103(2). Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 13