Стаття 87. Строк дії норм праці
 
Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування
 
Стаття 89. Заміна і перегляд єдиних і типових норм
 
Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці
 
Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції
 
Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій оплаті праці
 
Стаття 93. Виключена.
 
Стаття 94. Заробітна плата
 
Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати
 
Стаття 96. Тарифна система оплати праці
 
Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях
 
Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету
 
Стаття 99. Виключена.
 
Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я
 
Стаття 101. Виключена.
 
Стаття 102. Виключена.
 
Стаття 102(1). Оплата праці за сумісництвом
 
Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці
 
Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
 
Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника
 
Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час
 
Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
 
Стаття 108. Оплата роботи у нічний час
 
Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом
 
Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
 
Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку
 
Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
 
Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)
 
Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні
 
Стаття 115. Строки виплати заробітної плати
 
Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні
 
Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
 
Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади
 
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
 
Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
 
Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
 
Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації
 
Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу
 
Стаття 124. Гарантії для донорів
 
Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам
 
Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
 
Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати
 
Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань з заробітної плати
 
Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат
 
Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників
 
Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна
 
Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку
 
Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників
 
Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
 
Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір
 
Стаття 135(1). Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
 
Стаття 135(2). Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
 
Стаття 135(3). Визначення розміру шкоди
 
Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником
 
Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування
 
Стаття 138. Обов'язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на працівника
 
Стаття 139. Обов'язки працівників