Стаття 102. Строки давності та їх застосування
 
Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
 
Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 
Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 
Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
 
Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 
Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 
Стаття 109. Загальні положення
 
Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
 
Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 
Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
 
Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
 
Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 
Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
 
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
 
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
 
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
 
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролююч
 
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем
 
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання
 
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби
 
Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту
 
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
 
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
 
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
 
Стаття 129. Пеня
 
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені
 
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання
 
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України
 
Стаття 133. Платники податку
 
Стаття 134. Об'єкт оподаткування
 
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
 
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування
 
Стаття 137. Порядок визнання доходів
 
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
 
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
 
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
 
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
 
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру
 
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи
 
Стаття 144. Об'єкти амортизації
 
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації
 
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
 
Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням
 
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин
 
Стаття 149. Податкова база
 
Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів
 
Стаття 151. Ставки податку
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 8