Стаття 153. Створення акціонерного товариства
 
Стаття 154. Статут акціонерного товариства
 
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
 
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
 
Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
 
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів
 
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
 
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
 
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
 
Стаття 162. Аудиторська перевірка
 
Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
 
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
 
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
 
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
 
Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах
 
Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах
 
Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
 
Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах
 
Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах
 
Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах
 
Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
 
Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
 
Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
 
Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб
 
Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
 
Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
 
Стаття 179. Поняття речі
 
Стаття 180. Тварини
 
Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі
 
Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість
 
Стаття 183. Речі подільні та неподільні
 
Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками
 
Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
 
Стаття 186. Головна річ і приналежність
 
Стаття 187. Складові частини речі
 
Стаття 188. Складні речі
 
Стаття 189. Продукція, плоди та доходи
 
Стаття 190. Майно
 
Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
 
Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
 
Стаття 193. Валютні цінності
 
Стаття 194. Поняття цінного паперу
 
Стаття 195. Групи та види цінних паперів
 
Стаття 196. Вимоги до цінного паперу
 
Стаття 197. Передання прав за цінним папером
 
Стаття 198. Виконання за цінним папером
 
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
 
Стаття 200. Інформація
 
Стаття 201. Особисті немайнові блага
 
Стаття 202. Поняття та види правочинів
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 4 из 26