Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
 
Стаття 182(1). Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
 
Стаття 183. Перерви для годування дитини
 
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
 
Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги
 
Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях
 
Стаття 186(1). Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
 
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах
 
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу
 
Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років
 
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
 
Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років
 
Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні
 
Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників
 
Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
 
Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
 
Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві
 
Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця
 
Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років
 
Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб
 
Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді
 
Стаття 201. Організація виробничого навчання
 
Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням
 
Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням
 
Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час
 
Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається
 
Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією
 
Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям
 
Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах
 
Стаття 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах
 
Стаття 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах
 
Стаття 211. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах
 
Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах
 
Стаття 213. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах
 
Стаття 214. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади
 
Стаття 215. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах
 
Стаття 216. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
 
Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням
 
Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних від роботи днів
 
Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу
 
Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються
 
Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори
 
Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників
 
Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах
 
Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
 
Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника
 
Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах
 
Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах
 
Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах
 
Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах
 
Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах
 
Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
 
Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
 
Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів
 
Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин
 
Стаття 235. Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення
 
Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника
 
Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника
 
Стаття 237(1). Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди
 
Стаття 238. Задоволення грошових вимог
 
Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
 
Стаття 240. Виключена.
 
Стаття 240(1). Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації
 
Стаття 241. Виключена.
 
Стаття 241(1). Обчислення строків, передбачених цим Кодексом
 
Стаття 242. Виключена.
 
Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки
 
Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань
 
Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями
 
Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
 
Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
 
Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок
 
Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок
 
Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу
 
Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань
 
Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів
 
Стаття 252(1). Трудовий колектив підприємства
 
Стаття 252(2). Виключена.
 
Стаття 252(3). Виключена.
 
Стаття 252(4). Виключена.
 
Стаття 252(5). Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в результатах господарської діяльності
 
Стаття 252(6). Формування колективу бригади
 
Стаття 252(7). Розподіл колективного заробітку у бригаді із застосуванням коефіцієнта трудової участі
 
Стаття 252(8). Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і бригади
 
Стаття 253. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
 
Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
 
Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

 
Стаття 256. Пенсійне забезпечення
 
Стаття 257. Виключена.
 
Стаття 258. Виключена.
 
Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
 
Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці
 
Стаття 261. Виключена.
 
Стаття 262. Виключена.
 
Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці
 
Стаття 264. Виключена.
 
Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 3