Стаття 46. Види водокористування
 
Стаття 47. Право загального водокористування
 
Стаття 48. Спеціальне водокористування
 
Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
 
Стаття 50. Строки спеціального водокористування
 
Стаття 51. Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди
 
Стаття 52. Виключена
 
Стаття 53. Користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту
 
Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об'єктами
 
Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування
 
Стаття 56. Порядок припинення права спеціального водокористування
 
Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування
 
Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення
 
Стаття 59. Централізоване водопостачання населення
 
Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення
 
Стаття 61. Використання підземних вод питної якості
 
Стаття 62. Віднесення водних об'єктів до категорії лікувальних
 
Стаття 63. Користування водними об'єктами, що віднесені до категорії лікувальних
 
Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях
 
Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб сільського і лісового господарства
 
Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для промислових і гідроенергетичних потреб
 
Стаття 67. Особливості користування водними об'єктами для потреб водного транспорту
 
Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб рибного і мисливського господарства
 
Стаття 69. Особливості користування водними об'єктами для протипожежних потреб
 
Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти
 
Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні об'єкти
 
Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів
 
Стаття 73. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти
 
Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми
 
Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів
 
Стаття 76. Порядок експлуатації водогосподарських систем
 
Стаття 77. Порядок експлуатації водосховищ
 
Стаття 78. Обов'язки водокористувачів, які експлуатують споруди водогосподарських систем
 
Стаття 79. Класифікація річок України
 
Стаття 80. Особливості користування малими річками
 
Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення
 
Стаття 82. Регулювання стоку річок, створення штучних водойм
 
Стаття 83. Користування прикордонними водами
 
Стаття 84. Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення
 
Стаття 85. Користування землями водного фонду
 
Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
Стаття 87. Водоохоронні зони
 
Стаття 88. Прибережні захисні смуги
 
Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах
 
Стаття 90. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах
 
Стаття 91. Смуги відведення
 
Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів
 
Стаття 93. Зони санітарної охорони
 
Стаття 94. Охорона та користування водними об'єктами, віднесеними до природно-заповідного фонду
 
Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів)
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 3